Het menu is niet het eten.

Alfred Korzybski zei : ‘De woorden die wij gebruiken zijn niet de gebeurtenis die zij weergeven’ en zo is het. Wij mensen handelen vanuit ons zelf gevormde beeld van de wereld en niet vanuit wat de wereld werkelijk is. Dat komt omdat we de wereld niet waarnemen zoals die werkelijk is. Korzybski verwijst hiermee naar het feit dat we de wereld ervaren via onze zintuigen (zien, horen, voelen, ruiken en proeven).
De objectieve werkelijkheid (= het gebied) is niet gelijk aan de interne voorstelling (= de kaart). Onze interpretatie wordt gekleurd door filters, ons karakter, overtuigingen, weglatingen, vervormingen, (levens-, )ervaring en de woorden die we daaraan geven. Alles wat wij waarnemen is dus een interpretatie van de werkelijkheid.