Er zijn verschillende stadia van hypnose met elke een ander frequentie.