Een overtuiging is een generalisatie over de werkelijkheid, op basis van een
beperkt aantal ervaringen. Op basis van overtuigingen creëert de mens haar eigen
model van de wereld. Het zijn beweringen die voor jezelf waarheid bevatten. Het
zijn geen feiten die meetbaar en waarneembaar zijn.