Een methode die wordt gebruikt om snel rapport op te bouwen door het eigen gedrag af te stemmen op het gedrag van de ander. ‘Matching’ of ‘mirroring’ van gedrag.