Onze interne processen hebben een structuur waarin we een bepaalde opeenvolging kunnen onderscheiden. De kunst is om steeds de best werkende strategie te gebruiken om de doelen te realiseren die we ons stellen. Dit vergroot onze flexibiliteit, keuzemogelijkheid en effectiviteit.
Met andere woorden kunnen we stellen dat NLP ons leert om de taal van ons eigen brein op een zodanige manier te gebruiken dat we altijd het doel bereiken dat we kiezen. In tegenstelling tot een computer die doet wat een ander hem opdraagt, zijn we in staat onze programma’s zelf te veranderen.