Time Line Therapy houdt zich bezig met de vraag hoe een persoon zijn ervaringen opslaat in zijn onbewuste (op de tijdlijn) en hoe deze ervaringen hun weerslag hebben op het huidige gedrag en het emotionele welzijn. Negatieve gebeurtenissen uit het verleden kunnen op een zodanige manier intern zijn gecodeerd dat ze een persoon in het heden nog steeds dwars zitten.

Time Line Therapy biedt de mogelijkheid om negatieve emoties los te koppelen van de opgeslagen herinnering, waardoor de herinnering neutraal wordt. Hierbij wordt het verleden van de persoon dus niet veranderd, maar wel het idee, of de interpretatie die iemand erover heeft. Deze verandering zal ook gedragsmatig gevolgen hebben, omdat de persoon zijn omgeving nu niet langer vanuit beslissingen, overtuigingen, conclusies of angsten uit het verleden tegemoet hoeft te treden. De auteur van Time Line Therapy is Tad James.