De ‘vijf vormvoorwaarden’ (Well formed conditions, Richard Bandler) zijn de voorwaarden waaraan doelen volgens Bandler moeten voldoen. Ben Licher bedacht hiervoor de afkorting: OPZET

Onder eigen controle
Positief geformuleerd
Zintuiglijk specifiek, testbaar en meetbaar
Ecologisch verantwoord en
Tijd specifiek