De dingen die we belangrijk vinden. Er kan een onderscheid gemaakt worden in doelwaarden daar waar je naar streeft en bestaande waarden die je als vanzelfsprekend ervaart. Waarden geven richting en overtuigingen sturen je gedrag.