Nauwkeurig geformuleerde doelen

Een doel of uitkomst is goed geformuleerd als deze:

(1) positief geformuleerd is,
(2) door de persoon zelf wordt ondernomen en gehandhaafd,
(3) ecologisch is (win-win naar de hele omgeving) en
(4) getest kan worden in een ervaring, dus zintuiglijk waarneembaar.