Onbewust nemen we veel meer waar dan we bewust registreren.
Bewust kunnen we ongeveer zeven eenheden informatie per seconde waarnemen (tussen de 5 en 9), terwijl er miljoenen eenheden informatie op ons afkomen via al onze zintuigen, ook dat zesde. 🙂
Het is onmogelijk om alle informatie tegelijkertijd waar te nemen, we zouden misschien wel kortsluiting krijgen door die pieken op ons stroomnet, het zenuwstelsel.
We moeten dus informatie filteren, informatie weglaten, onze aandacht focussen. Waar we onze focus op richten heeft onze aandacht dat nemen we waar.

Dat verschilt van situatie tot situatie, waar de focus ligt en waar je aandacht naar toe gaat. In een bakkerij zal je misschien je neus volgen en je focus en aandacht richten op de lekkere luchtjes die je ruikt. Informatie over rammelende blikken of andere keukengeluiden zijn minder belangrijk.

Van een gesprek (auditief) dat je met iemand voerde herinner je je misschien letterlijk wat er gezegd is, maar heb je geen idee welke kleur de kussens in de kamer hadden of welke kleur de kleding van de persoon tegenover je had. Toch als je even je best doet … dan blijk je dat wel te weten! Als je je ogen dicht doet en je voorstelt dat je daar weer zit en om je heen kunt kijken … Doe het maar eens, je zult verbaasd zijn over wat je wel hebt waargenomen. Voor geluiden geldt hetzelfde, stel je voor je zit daar weer … Wat hoorde je? Leuk hè, dat spelen met je eigen hoofd 

Dat filteren sluit ook informatie uit, dus nu je dit allemaal leest en al geleerd hebt, kun je hier handig gebruik van maken en in heel veel situaties! Met andere woorden voor mij en dus jou, antwoord op de vraag: wat kun je er mee?
Wanneer je je aandacht bijvoorbeeld op een specifiek lichaamsdeel van een persoon richt (bijvoorbeeld het gezicht) dan verlies je het contact met de rest van zijn lichaam.
Het bewustzijn neemt alleen het gezicht van die persoon waar.
Dit noemen we tunnelvisie (in focus).
Een andere manier van waarnemen, is perifere visie (uit focus).
Je richt je focus op een onderdeel en houdt contact met het geheel.
Zo focus je bijvoorbeeld op het gezicht van een persoon, maar je blijft je bewust van de rest van zijn lichaam en de omgeving.