Ieder gedrag heeft een positieve bedoeling, voor degene die het gedrag vertoont. Dat geldt ook voor kleineren, pesten en negeren. In NLP noemen we dit de positieve intentie van gedrag.

Gedrag heeft altijd een reden

 • https://www.facebook.com/carole.krans/cebook

Dit wordt de ‘functie’ van gedrag genoemd. Met de positieve intentie van gedrag wordt dan ook bedoeld dat mensen zich op een bepaalde manier gedragen om iets te bereiken.

Volgens de wetenschap van de gedragsanalyse zijn er maar 4 redenen waarom iemand zich op een bepaalde manier gedraagt:

 1. het zoeken naar aandacht;
 2. het willen ontsnappen aan of het vermijden van, iets vervelends;
 3. het willen behalen van gestelde doelen (no-matter-what);
 4. gedrag om in lichamelijke behoeftes voorzien te worden.

Deze vier redenen van gedrag zijn er altijd.

Wat probeert iemand te bereiken met kleinerend gedrag?

Het kleineren van iemand anders, heeft een reden. Want elk gedrag heeft een reden én een positieve intentie. Daarbij slaat positief op dat wat iemand probeert te bereiken met het gedrag, het betekent niet persé dat het gedrag zelf positief is.

Door iemand te kleineren, voorkom je dat de ander aandacht krijgt of zijn doel bereikt. Kleineren gaat over het ‘verkleinen’ van de ander, zodat je er zelf beter uit springt. De functie van kleineren is dus vermijden van of ontsnappen aan de ander. Het verkleinen van iemand anders gaat met passieve en/of actieve agressie gepaard.

Pesten is een vorm van actieve agressie. Kleineren en negeren zijn subtielere wijzes van agressie en zijn passief van aard. Bij pesten is het heel waarneembaar dat je gekleineerd wordt. Negeren is nog vrij goed op te merken als je bewust oplet óf de ander op jou reageert. Kleineren vraagt meer oefening om goed te kunnen doorzien. 

Wat bedoelen we met kleinerend gedrag?

Zoals gezegd heeft kleinerend gedrag vele vormen met als doel de ander te verkleinen.

 • Roddelen over iemand, als die ander niet aanwezig is;
 • Bewust iets verkeerd laten gaan, om de ander als schuldige aan te kunnen wijzen;
 • Laatdunkend uitlaten over kennis of ervaring van de ander;
 • Wijzen op een lager opleidingsniveau van de ander;
 • Niet ingaan op het punt dat je maakt. (Dit is ook een vorm van pesten);
 • Dingen die je doet of niet doet verdraaien of verzinnen;
 • gaslighten;
 • de anderen corrigeren op hun verhaal.

Al deze voorbeelden hebben als doel om jouw rol of positie te verkleinen. De ander probeert er mee te voorkomen dat jij de aandacht krijgt die je verdient en of je in staat bent jouw doel te bereiken.

Hoe ga je hier mee om?

Het meest ingewikkelde aan gekleineerd worden, is dat de meeste mensen daar -en dat is logisch- emotioneel op reageren. Je voelt iets op het moment dat je gekleineerd wordt en die emotie neemt jouw ratio, je logisch denken, over. Je kunt bij emoties niet goed analyseren wat er gebeurt en dat is de reden dat veel mensen niet doorhebben wat de ander probeert te bereiken. Je blokkeert als het ware en daarom werkt kleineren ook zo goed. De ander valt stil. Als je gekleineerd wordt, dan sta je meestal eerst stil bij je eigen gevoel in plaats van dat je doorhebt dat de ander ergens aan probeert te ontsnappen. Daarmee laat je een grote kans liggen om de ander te betrappen op wat hij of zij probeert te doen.

 • Ervaar je kleinerend gedrag? Zorg dat je zo snel mogelijk grip op jouw negatieve emoties krijgt;
 • Bedenk waar de ander aan probeert te ontsnappen. Waarom is iemand bezig met jou te verkleinen?
 • Confronteer de ander met het feit dat je doorhebt dat de ander ergens aan probeert te ontkomen.